Fizik Bölümü Hakkında

          Fizik Bölümü           

2001 yılında İnönü Üniversitesine bağlı Adıyaman Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde olan Fizik Bölümü, Adıyaman Üniversitesi'ne bağlı olarak,  ilk öğrencilerini 2008 – 2009 öğretim yılında almıştır.

Fizik Bölümü, genç bir bölüm olmaktan kaynaklanan dinamizm ve sorumluluk anlayışıyla birçok hedefi aynı zamanda gözetmek durumundadır. Bu hedefler, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Ülkemizin fizik alanındaki bilimsel etkinliklerini çağdaş, uluslararası düzeyde tutarak, bilimde öncülük yapan, söz sahibi olan uluslar platformunda anılmasını sağlamak.
  • İleri teknolojileri izleyebilmek, bu konularda eğitim ve araştırma etkinlikleri sürdürerek ülke endüstrisinin rekabet gücüne katkıda bulunmak.

  • Ülkedeki fizik eğitimi ve uygulamalarının her düzeyinde iyileştirici ve öncü rolü üstlenmek.

Ayrıca; Fizik Bölümünde 5 Anabilim dalı bulunmaktadır;

  • Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı
  • Genel Fizik Anabilim Dalı
  • Nükleer Fizik Anabilim Dalı
  • Yüksek Enerji Fiziği Anabilim Dalı
  • Katıhal Fiziği Anabilim Dalı